baner koksownictwo 2019 wyr

27-ta konferencja „Koksownictwo” pod honorowym patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego odbyła się w dniach od od 3 do 5 października 2019 r. w Hotelu STOK SKI & SPA w Wiśle i stanowiła forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych branży koksowniczej oraz przemysłów współpracujących z koksownictwem.

Organizatorem konferencji był Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Karbochemii.

100 lat agh logoTegoroczna konferencja wpisywała się w obchody Jubileuszu 100-lecia AGH i była organizowana przy ścisłej współpracy z Wydziałem Energetyki i Paliw AGH.

W tegorocznej konferencji brało udział ponad 130 uczestników z kraju i zagranicy.

Jak co roku konferencja została podzielona na: Sesję plenarną – strategiczne problemy koksownictwa oraz cztery sesje techniczne: – Przygotowanie wsadu i eksploatacja baterii, – Eksploatacja węglopochodnych, – Inwestycje i rozwój, – Ochrona środowiska.

W trakcie konferencji miał miejsce Panel ekspertów w zakresie tematyki:

 • Baza węglowa dla krajowego koksownictwa
 • Trendy rozwojowe w świetle wyzwań stojących przed       koksownictwem
 • Koksownictwo czy karbochemia?
 • Inwestycje modernizacyjne w branży koksowniczej
 • Integracja branży koksowniczej

który poprowadził dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. AGH. video

Poniżej zamieszczamy program konferencji Koksownictwo 2019 wraz z kompletem prezentacji w formie plików pdf.

Udostępniamy również zapis wideo wybranych sesji

SESJA PLENARNA – STRATEGICZNE PROBLEMY KOKSOWNICTWA

 1. Koksownictwo 2019 – A.Sobolewski (IChPW, Zabrze), video
 2. Tradycja i nowoczesność – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie w 100-lecie powołania – J.Lis (AGH, Kraków), video
 3. Węgiel koksowy jako surowiec krytyczny w UE – R.Małłek (JSW KOKS S.A., Zabrze), video
 4. Kształcenie w zakresie koksownictwa na Akademii Górniczo-HutniczejP.Burmistrz, T.Dziok, A.Strugała (Wydział Energetyki i Paliw AGH, Kraków), video

Sesja I – PRZYGOTOWANIE WSADU I EKSPLOATACJA BATERII

 1. Stabilność parametrów jakościowych polskich węgli koksowych na tle węgli importowanych – A.Karcz, A.Strugała, T.Dziok (Wydział Energetyki i Paliw AGH, Kraków)
 2. Optymalne zagęszczenie wsadu w systemie zasypowym w ujęciu trójkąta uziarnieńA.Mianowski, M. Ściążko, B. Mertas (IChPW, Zabrze)
 3. Skutki zwiększenia gęstości nasypowej mieszanki węglowej w aspekcie optymalizacji procesu mielenia poszczególnych komponentów mieszanki i zmian technicznych – doświadczenia praktyczne Koksowni Przyjaźń – T. Grzyb, A. Koźmiński, P. Staroń (JSW KOKS S.A., Zabrze)
 4. Wpływ warunków procesu pilotowego koksowania na wartości wskaźników jakościowych koksu – wstępne wyniki projektu RFCS EstivalB. Mertas (IChPW, Zabrze), T. Rozhkova (CPM, Francja), D.Gajic (DMT GmbH, Niemcy), C.Barriocannal (INCAR CSIC, Hiszpania), P.Baran (LIBERTY Ostrawa, Czechy)

Sesja II – EKSPLOATACJA WĘGLOPOCHODNYCH

 1. Nowe trendy w rozwiązaniach technologiczno-konstrukcyjnych instalacji desorpcji benzolu – K.Kalinowski (BP Koksoprojekt Sp. z o.o., Zabrze)
 2. Rola benzolu na rynku benzenu – J. Wiertelorz (JSW Innowacje S.A., Katowice)
 3. 10 lat działalności Konsorcjum Producentów Koksu. Wspólne działania wynikające z Rozporządzenia REACHK.Szafraniec (JSW KOKS S.A., Zabrze), P.Bargieł (Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o., Częstochowa), I.Lis (Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., Wałbrzych) , A.Kaleta (Carbo-Koks Sp. z o.o., Bytom), Z.Robak (IChPW, Zabrze)
 4. Analiza możliwości zastosowania układów ORC uwzględniając uwarunkowania dotyczące śladu węglowego GK JSW – S. Napieraj (JSW Innowacje S.A., Katowice)

Sesja III – INWESTYCJE I ROZWÓJ

 1. Klasyfikacja węgla kamiennego w świetle nowego wydania normy PN-G-97002 – różnice i postępowanie podczas klasyfikacjiM.Sajdak, E.Misztal (IChPW, Zabrze)
 2. Piece półtechniczne jako elementy systemów sterowania jakością koksuH.Fitko, B.Mertas, M.Rejdak (IChPW, Zabrze), J.Lis, P.Szecówka, R.Baron (Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o., Częstochowa)
 3. Czy, kiedy i jak remontować nasze baterie koksowniczeL. Kosyrczyk (IChPW, Zabrze), D.Pietrzyk (ArcelorMittal Poland S.A., Oddział Zdzieszowice)
 4. Wpływ dodatku koncentratu flotacyjnego oraz operacji częściowego brykietowania mieszanki wsadowej na jakość koksu – wybrane wyniki realizacji badań w ramach Projektu DensiCoal – M.Rejdak, K.Ignasiak, J.Robak, A.Sobolewski (IChPW, Zabrze),       I.Helt (JSW Innowacje S.A., Katowice), P.Kaczmarczyk (JSW KOKS S.A., Zabrze)
 5. Nowoczesne metody analizy paliw stałych – R.Czapski (LECO POLSKA Sp. z o.o., Tychy)

Sesja IV – OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Relacja korzyści środowiskowych i kosztów inwestycyjnych dla instalacji koksowniczejJ.Telenga-Kopyczyńska, A.Sobolewski (IChPW, Zabrze)
 2. Doświadczenia eksploatacyjne po wdrożeniu nowego sposobu eksploatacji baterii koksowniczych przy zróżnicowanych ciśnieniach gazu surowego w odbieralnikach spełniającego kryteria BAT 46 i BAT 49D. Zych, A. Koźmiński, T. Grzyb. (JSW KOKS S.A., Zabrze)
 3. Zaawansowane technologie w obiegu oczyszczalni ścieków koksowniczych – możliwości i zastosowanie. Podsumowanie wyników badań projektu INNOWATREATS.Stelmach, A.Kwiecińska-Mydlak, J.Figa, K.Rychlewska, M.Kochel, M.Sajdak (IChPW, Zabrze)
 4. Bilans rtęci w procesie koksowania – P.Burmistrz, T.Dziok, J.Górecki, K.Kogut (Wydział Energetyki i Paliw AGH, Kraków)

Informacje o poprzedniej konferencji znajdą Państwo tutaj.