logo sitph5 października 2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Karbochemii SITPH za okres kadencji 2015-2019. W wyniku głosowania wybrano nowy skład zarządu i komisji rewizyjnej, który ukonstytuował się na pierwszym zebraniu nowej kadencji 2019 – 2023.

 W skład Zarządu Oddziału Karbochemii SITPH wchodzą;

  • Prezes – Aleksander Sobolewski (Koło SITPH przy IChPW),
  • Wiceprezes – Witold Pasek (Koło SITPH przy AMP S.A.O/Zdzieszowice),
  • Sekretarz – Teresa Kordas (Koło SITPH przy IChPW),
  • Skarbnik – Bartosz Mertas (Koło SITPH przy IChPW),
  • Członek Zarządu – Irena Lis (Koło SITPH przy WZK „Victoria” S.A.).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –  Adam Juszczak (Koło SITPH przy AMP S.A.O/Zdzieszowice)

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  • Bartosz Kurasz (Koło SITPH przy WZK „Victoria” S.A.)
  • Michał Rejdak (Koło SITPH przy IChPW)