Mamy przyjemność poinformować, że uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach z dnia 20 września 2019 r. został nadany tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych panu dr inż. Sławomirowi Stelmachowi.

Uchwała dotycząca przyznania stopnia doktora habilitowanego panu dr inż. Sławomirowi Stelmachowi w zakresie dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka została podjęta na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Serdecznie gratulujemy!

Tematem pracy była piroliza odpadów jako element gospodarki o obiegu zamkniętym. Zarys pracy został przedstawiony w prezentacji z którą można zapoznać się tutaj.

uchwała habilitacja stelmach