Mamy przyjemność poinformować, że uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej z dnia 30 września 2019 r. został nadany tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych panu dr inż. Krzysztofowi Jastrzębiowi.

Uchwała dotycząca przyznania stopnia doktora habilitowanego panu dr inż. Krzysztofowi Jastrzębiowi w zakresie dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka została podjęta na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Środowiska.

Serdecznie gratulujemy!

Tematem pracy były podstawy fizykochemiczne technologii adsorpcyjno-katalitycznego oczyszczania spalin przemysłowych przy użyciu polskich koksów aktywnych. Więcej informacji można znaleźć w prezentacji.

uchwala_nadanie_krzysztof_jastrzab