22 października 2019 w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla odbyło się seminarium warsztatowe w ramach projektu polsko-czeskiego i-Air Region, w którym IChPW jest jednym z partnerów. Projekt jest dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

i-air logoTematem seminarium było omówienie doświadczeń pomiarowych stron polskiej i czeskiej realizowanych w ramach projektu przy użyciu latających laboratoriów. Po zakończeniu seminarium miał miejsce praktyczny pokaz pomiaru stężeń zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki z wykorzystaniem drona na terenie Centrum Czystych Technologii Węglowych IChPW.

Spotkanie poprowadził dr inż. Rafał Bigda, a w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu:

  • Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla,
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z Katowic,
  • Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA z Cieszyna,
  • Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska z Czeskiego Cieszyna,
  • Moravskoslezský kraj z Ostrawy,
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava z Ostrawy.

loga partnerów i-air region

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy pomiędzy instytucjami administracji publicznej w regionie pogranicza polsko-czeskiego oraz ich wsparcie w zakresie poprawy jakości powietrza. Odbywa się to przez rozwiązanie problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza poprzez opracowanie wspólnych jednolitych instrumentów prawnych na poziomie regionalnym oraz wdrażanie wymiany informacji, a w efekcie edukacji społeczeństwa. Realizacja projektu umożliwi wymianę doświadczeń w instytucjach publicznych na poziomie regionalnym w celem utworzenia regionalnych rozwiązań prawnych dla poprawy jakości powietrza.

Logo_cz_pl_eu_barevne_small