W dniach 28 – 29 października br., konsorcjum w składzie Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz fundacja Frank Bold z siedzibą w Krakowie, przeprowadziło cykl szkoleń z zakresu kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych, dotyczących obowiązków samorządów wynikających z uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Szkolenia były dedykowane dla strażników i urzędników gminnych i zostały zorganizowane przez Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spotkania szkoleniowe odbywały się w centrum Konferencyjno-Eventowym Stadionu Wrocław. Łącznie przeszkolono 250 osób.

Zajęcia były prowadzone przez ekspertów IChPW i prawników z Fundacji Frank Bold. Program wykładów i warsztatów obejmował następujące zagadnienia:

  • „Kotły c.o. – urządzenia grzewcze, elektrofiltry – urządzenia odpylające”,
  • „Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń – urządzenia grzewcze i kominy”,
  • „Rozpoznawanie paliw węglowych”,
  • „Rozpoznawanie paliw – biomasa. Urządzenia pomiarowe”,
  • „Kotły c.o., Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, elektrofiltr”,
  • „Omówienie aspektów prawnych przeprowadzenia kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej”.

Kluczowym celem szkolenia było przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat paliw i kotłów, o których mowa w uchwałach antysmogowych na Dolnym Śląsku. Dodatkowo przekazanie uczestnikom praktycznej i merytorycznej dotyczącej różnych aspektów kontroli, przedstawienie obowiązków kontrolującego, wynikających zapisów uchwał antysmogowych jak i ustawy zakazującej współspalania i spalania odpadów w paleniskach domowych a także poznanie metod ich egzekwowania.