29 października 2019 roku w Kintoteatrze „Rialto” w Katowicach odbyła się uroczysta gala konkursu „Ekolaury” połączona z Jubileuszem 20-lecia Polskiej Izby Ekologii. Podczas tego wydarzenia Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla otrzymał wyróżnienie.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla otrzymał wyróżnienie „Za połączenie działań w dziedzinie ochrony środowiska z pracą na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracę z Polską Izbą Ekologii”

Serdecznie dziękujemy!