W dniach 15 i 22 listopada 2019 roku w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla prowadzone były zajęcia dla studentów studiów podyplomowych z zakresu „Nowoczesnych metod zarządzania i technologii w koksownictwie”.

Studia są organizowane przez Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach prowadzonych w IChPW zajęć studenci mieli okazję wysłuchać wykładów przygotowanych przez pracowników Instytutu: dr inż. Teresę Kordas, dr inż. Roksanę Muzykę, dra inż. Bartosza Mertasa, dra inż. Michała Rejdaka i dra hab. inż. Marcina Sajdaka.

Uczestnicy studiów podyplomowych mieli także okazję zapoznać się z laboratoriami Instytutu oraz infrastrukturą Centrum Czystych Technologii Węglowych.