W dniu 14 grudnia 2019r. na rynku w Wolbromiu Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla na zlecenie Gminy Wolbrom przeprowadził prezentację spalania tradycyjnego paliwa węglowego i węglowego paliwa niskoemisyjnego „ Błękitny węgiel” . Prezentacja obejmowała spalanie ww. paliw w dwóch urządzeniach grzewczych jednocześnie. Celem prezentacji było wykazanie różnicy w emisji pyłowej  przy stosowaniu tych paliw.

blue_coal_eng_pol_v3-200Kolejnym etapem prac podejmowanych przez Gminę Wolbrom w celu ograniczania niskiej emisji na ich terenie będzie przeprowadzenie tzw. „eksperymentu wolbromskiego” polegającego na pomiarach jakości powietrza przed zastosowaniem i w trakcie stosowania paliwa niskoemisyjnego. Eksperyment zostanie przeprowadzony na terenie miejscowości Chrząstowice. Pomiary poziomu stężeń w powietrzu zostaną przeprowadzone przez specjalistów IChPW przy pomocy drona wyposażonego w urządzenie pomiarowe oraz inne mobilne urządzenia pomiarowe.

Spalanie błękitnego węgla wiąże się ze znacznie mniejszą emisją pyłów i dymu co widać na zarejestrowanym podczas prezentacji filmie. Kocioł spalający węgiel kamienny znajduje się po prawej stronie.

Doniesienia medialne na temat prezentacji przeprowadzonej przez IChPW można znaleźć także tutaj i tutaj.