W Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) na terenie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla przeprowadzono test spalania węglowego paliwa zawiesinowego (dyspersji węglowo-wodnej) oraz paliwa węglowego w postaci pyłu w komorze spalania objętościowego o skali technicznej 150 kWth. Prace te prowadzone są w ramach tematu „Rozwój i doskonalenie technologii spalania paliwa zawiesinowego finansowanego z subwencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Testy były kontynuacją prac badawczych mających na celu ocenę możliwości zagospodarowania drobnoziarnistych frakcji węglowych, które mogą stanowić bazę surowcową dla produkcji paliw zawiesinowych.

Produkcja węglowych paliw zawiesinowych jest alternatywnym sposobem przygotowania drobnych frakcji węglowych do efektywnego wykorzystania i przetworzenia w procesie spalania w kotłach energetycznych. Wielkoskalowe wykorzystanie mułów węglowych i flotokoncentratów poprzez ich zastosowanie w charakterze komponentu paliwa zawiesinowego jest szansą zagospodarowania tych materiałów, które m.in poprzez uchwały antysmogowe są wyeliminowane z rynku paliw dla ogrzewnictwa indywidualnego.