Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu rozwija technologię wykorzystania drobnoziarnistych frakcji węglowych pochodzących z procesów flotacji w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, jako komponentu mieszanek wsadowych do produkcji wysokiej jakości koksu wielkopiecowego. Prace prowadzone są ramach Projektu o akronimie DensiCoal, współfinansowanego z Programu Sektorowego INNOSTAL, którego beneficjentami są JSW Innowacje S.A, JSW Koks S.A oraz JSW S.A. Instytut jest głównym podwykonawcą części badawczej realizowanej w Projekcie.

Wysokiej jakości koks produkowany przez JSW Koks S.A eksportowany jest do zachodnioeuropejskich hut, gdzie wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji stali wykorzystywanej m.in. w branży motoryzacyjnej, przemyśle konstrukcyjno-budowlanym oraz do produkcji nowoczesnych turbin wiatrowych. Uzyskane dotychczas wyniki badań wskazują, że dzięki zastosowaniu technologii częściowego brykietowania wsadu, w mieszance wsadowej do procesu koksowania, można wykorzystać nawet 30% drobnoziarnistych frakcji węglowych, przy zapewnieniu wysokiej jakości produkowanego koksu. Wdrożenie technologii DensiCoal pozwoli również na podniesienie efektywności ekonomicznej i ekologicznej procesu wytwarzania koksu (obniżenie jednostkowej emisji CO2 z procesu).

Projekt POIR.01.02.00-00-0203/17 pt. ” Technologia wytwarzania zagęszczonego komponentu mieszanek dla zasypowego systemu obsadzania komór koksowniczych z wykorzystaniem drobnoziarnistych frakcji węglowych (DFW)”, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

flagi poir rp ncbir ue

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie podmiotu realizującego projekt.

Zapraszamy również do zapoznania się prezentacją wyników projektu przedstawioną podczas ubiegłorocznej Konferencji Koksownictwo 2019.