Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 stycznia 2020 Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW+) znalazło się na liście strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. Umieszczenie CCTW+ na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej jest wyrazem uznania jej badawczego potencjału i stwarza szanse dalszego rozwoju nowoczesnych i czystych technologii węglowych co może przyczynić się transformacji energetycznej.

cctw_logo2-przeźroczyste-300x81Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW+) to duża Infrastruktura Badawcza (IB), wynik ciągłej, planowanej rozbudowy CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH (CCTW), powstałego w ramach projektu inwestycyjnego zrealizowanego w konsorcjum naukowym dwóch instytutów: Główny Instytut Górnictwa (GIG) – lider oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW).

IB CCTW+ będzie infrastrukturą rozproszoną, umiejscowioną na obszarze woj. śląskiego w dotychczasowych działających trzech lokalizacjach CCTW a mianowicie : Katowice, Mikołów, Zabrze.

Programowym celem infrastruktury CCTW+ jest „poprawa konkurencyjności gospodarki Polski, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych opartych na technologiach z zakresu ctw, (Czyste technologie węglowe) umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i ograniczenie degradacji środowiska”.

Kompletną listę strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej można znaleźć tutaj.

Więcej na temat Centrum Czystych Technologii Węglowych można znaleźć tutaj.