Od 10 lat Instytut pełni role koordynatora prac Konsorcjum Producentów Koksu, które zostało zawiązane przez polskie koksownie dla wspólnego wykonania wszystkich prac związanych z obowiązkiem rejestracji produktów koksowni narzuconej Rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

Członkami Konsorcjum są zakłady koksownicze:

  • JSW KOKS S.A. Zabrze,
  • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. Wałbrzych,
  • Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Częstochowa,
  • CARBO-KOKS Spółka z.o.o. Bytom,

oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze.

logo rkpk

Koksownictwo jest praktycznie jedyną formą przemysłowego, chemicznego przetwórstwa węgla a rejestracja produktów koksowni w systemie REACH ma na celu ograniczenie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz  ekologii wynikających z ich produkcji jak również użytkowania. Współpraca w ramach Konsorcjum pozwoliła na wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH, terminowo i zgodnie z wymogami Rozporządzenia. Dokumentacja rejestracyjna została przygotowana we współpracy z europejskimi producentami zrzeszonymi w europejskich konsorcjach R4CC, CONCAWE oraz FARM.

W ramach współpracy Konsorcjum, przeprowadzono cztery serie badań produktów węglopochodnych opracowane zostały dla wszystkich produktów koksowni jednolite karty charakterystyki, dokument wymagany przy obrocie handlowym nimi. Podejmowane są także wszystkie inne prace związane z BHP i ochroną środowiska. Zdecydowane stanowisko koksowni zrzeszonych w KPK pozwoliło, na podstawie posiadanych wyników badań w laboratorium z certyfikatem GLP, wykorzystując opcję „opt – out”, przyjąć własną klasyfikację ekotoksykologiczną smoły koksowniczej, odmienną niż u pozostałych producentów z UE. Pozwala to na uniknięcie nieuzasadnionego zaostrzenia przepisów wynikających z przyjęcia zbyt rygorystycznej klasyfikacji smoły koksowniczej.

Produkty koksowni podlegające obowiązkowi rejestracji w REACH:

  • Smoła koksownicza
  • Benzol koksowniczy
  • Siarka,
  • Siarczan amonu

Produkty wyłączone z REACH:

  • Koks
  • Gaz koksowniczy.

Zapraszamy również do zapoznania się prezentacją działalności Konsorcjum przedstawioną podczas ubiegłorocznej Konferencji Koksownictwo 2019.

Więcej na temat Konsorcjum Producentów Koksu można znaleźć na stronie www.rkpk.pl