W zeszłym roku, jako koordynator międzynarodowego konsorcjum badawczego, Instytut zakończył realizację projektu INNOWATREAT – „Innowacyjny system oczyszczania i odzysku wody ze ścieków koksowniczych” z wykorzystaniem czystych technologii.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali w ramach umowy GA-710078, ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2016-2019 oraz z krajowych dotacji statutowych.

Koksownictwo jako kluczowa branża krajowej gospodarki, ściśle związana z węglem, jest jednym z najważniejszych obszarów działań naszego Instytutu. Dotyczy to zarówno aspektów związanych z produkcją i prawidłowym funkcjonowaniem koksowni, jak i ochrony środowiska. Należy tu zaznaczyć, że polskie koksownie należą do jednych z najnowocześniejszych w Europie, i na świecie, i spełniają wszystkie standardy środowiskowe określone w tzw. konkluzjach BAT. Instytut nie ustaje jednak w dalszych działaniach, które skupiają się na opracowywaniu jeszcze wydajniejszych i bardziej przyjaznych środowiskowo, zrównoważonych rozwiązań, opartych również o założenia modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

Badania projektu INNOWATREAT dotyczyły możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w obiegach zakładowych oczyszczalni ścieków koksowniczych. Przy ścisłej współpracy zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi koksowniami, jednoznacznie pokazaliśmy, że dzięki obecnie stosowanym procesom oczyszczania ścieków koksowniczych możliwe jest wprowadzanie bardziej zaawansowanych rozwiązań, dzięki czemu ścieki mogą stanowić źródło wody niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania zakładu.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronach projektu INNOWATREAT.