Instytut od ponad 20 lat posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego AB 081. Na podstawie auditu przeprowadzonego przez Polskie Centrum Akredytacji, Instytut otrzymał certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zespół Laboratoriów Instytutu, w skład którego wchodzą 4 laboratoria wykonuje m.in. kompleksowe badania: węgla kamiennego i brunatnego, koksu z węgla kamiennego, przetworzonych paliw stałych, biomasy stałej, odpadów, odpadów paleniskowych (popioły z gospodarstw domowych), wyposażenia do pobierania próbek węgla kamiennego, kotłów grzewczych na paliwa stałe i urządzenia energetyczne zasilane paliwami stałym, wykorzystując ponad 190 metod badawczych.

Wykonywanie badań przez wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz przy użyciu nowoczesnej infrastruktury badawczej są jednym z celów strategicznych Instytutu w zakresie wsparcia polityki surowcowo-energetycznej państwa i utrzymanie statusu wiodącej jednostki w zakresie rozwoju technologii spalania paliw stałych w ogrzewnictwie indywidualnym oraz utrzymanie wiodącej pozycji w zakresie wsparcia rozwoju wytwarzania paliw niskoemisyjnych na bazie krajowych węgli kamiennych dla zastosowań w gospodarce komunalnej.

Tak więc analityka stała się kluczowym narzędziem do wdrożeń „czystych technologii węglowych”, a badania „nowoczesnego węgla” i jego alternatywnych zastosowań to główny cel naszych akredytowanych laboratoriów.

Certyfikat akredytacji AB 081 z 13-01-2020