Węgiel kamienny jest jednym z podstawowych surowców energetycznych i głównym materiałem do produkcji koksu stanowiącego istotny surowiec dla przemysłu hutniczego. Ze względu na jego zmienną charakterystykę nie zawsze może być wykorzystywany w szeroko rozumianym przemyśle, a bardzo często w zależności od odbiorców musi charakteryzować się odpowiednimi parametrami i klasą.

Obecnie klasyfikacja węgla kamiennego wykonywana jest wg. znowelizowanej normy PN-G-97002: 2018-11 Węgiel kamienny – Klasyfikacja –Typy. Parametry fizyko-chemiczne tj.: zawartość popiołu, refleksyjność witrynitu, zdolności spiekania, zawartości części lotnych, dylatacja oraz ciepło spalania determinują typ węgla, a tym samym determinują kierunki jego wykorzystania. Istotnym jest zatem prowadzenie ocen właściwości węgla wg. aktualnych i obowiązujących norm. Dlatego też badania umożliwiające nadanie klasy węgla są szczególnie skierowane do przemysłu ciepłowniczego, koksowniczego, energetyki zawodowej czy też do przemysłu chemicznego.

Więcej na ten temat można znaleźć w prezentacji z Konferencji Koksownictwo 2019.

5