Informacja ogólnaZapraszamy do udziału w rundzie WB/23/2020 badań biegłości dotyczącej analiz węgla brunatnego.

Zakres badań podzielono na dwa zakresy analityczne:

Akredytowany – WB1  zawartości:  wilgoci w próbce analitycznej, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, wodoru całkowitego, oraz ciepła spalania,

Nieakredytowany – WB2  zawartości: części lotnych N, chloru całkowitego N, fluoru całkowitego N, azotu całkowitego N, rtęci N

Runda badań biegłości WB/23/2020 organizowana jest zgodnie z aktualnym akredytowanym programem badań biegłości WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY, wydanie J z dnia 24.07.2017r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania węgla kamiennego. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

W bieżącej rundzie badań biegłości rozsyłana będzie analityczna próbka węgla kamiennego.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

– Zakres WK1 –  800,00 zł netto

– Zakres WK2 – 400,00 zł netto.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy skorzystać z platformy EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika)

Uwaga:

Dla członków sieci LABIOMEN:

– Zakres WK1 –  koszt zawarty jest w opłacie rocznej, w ramach podpisanej umowy.
Wymagane zgłoszenie poprzez platformę EBOU.

– Zakres WK2 – 400,00 zł netto.

wymagane przesłanie zlecenia na wykonanie usługi i zgłoszenie poprzez platformę EBOU.

Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie internetowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/ w pole adresu przeglądarki.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: „Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]”.

Zgłoszenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia” Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań w platformie EBOU.

Organizator gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Koordynator Ośrodka Badań Biegłości

dr hab. inż. Marek Ściążko prof. nadzw.

Harmonogram:·   przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU do  21.02.2020
·   wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska) od 26.02 do 28.02.2020
·   wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora do 13.03.2020
·    wysłanie skanu Arkusza wyników do Organizatora do 17.03.2020
·   wysłanie Raportu z badań biegłości Uczestnikowi do 31.03.2020

 

Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:Koordynator Ośrodka Badań Biegłości dr hab. inż. Marek Ściążko  prof. nadzw. – Koordynator OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 120
mgr inż. Mariusz Mastalerz – Z-ca Koordynatora OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 234
dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska – Statystyk OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 227
mgr inż. Nina Bątorek-Giesa – Ekspert techniczny
tel. (32) 271 00 41 wew. 212