W dniu 13.02.2020 pracownik Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla dr hab. inż. Sławomir Stelmach, wziął udział w charakterze wykładowcy w szkoleniu organizowanym przez Park Przemysłowo Technologiczny Ekoenergia Silesia S.A w Katowicach, zatytułowanym „Maksymalizacja oszczędności i błękitny węgiel”.

Jak wskazuje tytuł szkolenia, dr Stelmach zaprezentował jego uczestnikom zagadnienia związane z zastosowaniem niskoemisyjnych paliw węglowych (w szczególności błękitnego węgla) w urządzeniach ogrzewnictwa indywidualnego. Niskoemisyjne paliwa węglowe są interesującym rozwiązaniem umożliwiającym natychmiastową eliminację incydentów smogowych w obszarach, na których wciąż użytkowane są tradycyjne instalacje spalające klasyczne paliwa stałe (węgiel kamienny i drewno). Zaprezentowane informacje spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia. Oprócz informacji dotyczących korzyści wynikających ze stosowania niskoemisyjnych paliw węglowych w ogrzewnictwie indywidualnym, uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z zagadnieniami związanymi z termomodernizacją budynków. Informacje te przedstawił szczegółowo Prezes firmy Termoexpert S.A., Pan Robert Goluch.

IMG_9185