Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) wyszła z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera – święta, które podkreślać będzie rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa. Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development) będzie obchodzony corocznie począwszy od 4 marca 2020 roku.

swiatowy dzien inzyniera ICHPW logoWFEO zaproponowało dzień 4 marca, który nawiązuje do dnia założenia organizacji w 1968 r. Ta niewątpliwie potrzebna propozycja spotkała się z ogromnym poparciem środowiska inżynierskiego w czasie tegorocznego Światowego Kongresu Inżynierów (WEC – World Engineers Convention), który zgromadził w listopadzie 2019 r. w Melbourne ok. cztery tysiące uczestników. Polska delegacja liczyła 28 osób i była jedną z najliczniejszych oraz najbardziej aktywnych. Czynne uczestnictwo w Kongresie oraz ciągła współpraca z WFEO zobowiązują nas do aktywnego włączenia się w obchody tzw. Światowego Dnia Inżyniera.

WFEO otrzymało ok. 80 listów wsparcia od największych międzynarodowych i krajowych instytucji (w tym od FSNT-NOT) oraz uczelni, reprezentujących 23 miliony inżynierów na całym świecie.

Obchody Światowego Dnia Inżynierii to także promocja inżynierii jako kariery zawodowej. Międzynarodowy dzień ze skoordynowanymi obchodami na całym świecie pomoże zainspirować tysiące młodych ludzi do stania się inżynierami. Wspólne święto będzie okazją do promocji i rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera, o znaczeniu inżynierii dla zrównoważonego rozwoju, a także do podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia działań technicznych i ich twórców w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

Więcej informacji o Światowym Dniu Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju oraz platformę do rejestracji wydarzeń związanych z obchodami znaleźć można na stronie internetowej www.worldengineeringday.net
swiatowy dzien inzyniera ICHPW plakat