Mamy przyjemność poinformować, że przygotowywane jest specjalne wydanie czasopisma Energies (Impact Factor 2,707) zatytułowane „Czyste wykorzystanie i Technologie Konwersji Węgla”. Do redakcji tego wydania został zaproszony Dyrektor IChPW dr inż. Aleksander Sobolewski oraz Sekretarz Naukowy IChPW dr hab. inż. Marek Ściążko prof. nazdw.

Zamieszczamy poniżej treść wiadomości od zaproszonych redaktorów.

„Drodzy koledzy,

Węgiel jest uznawany na całym świecie za niezbędny składnik miksu energetycznego wymaganego do utrzymania nowoczesnego stylu życia ponieważ jest szeroko rozpowszechnionym, bezpiecznym i wygodnym źródłem energii, które jest stosunkowo łatwe do uzyskania. Długoterminowe prognozy mówią, że węgiel pozostanie głównym paliwem w światowym systemie energetycznym i będzie stanowił źródło 40% wytwarzanej energii elektrycznej. Węgiel jest jednak odpowiedzialny za ponad 40% związanych z energią emisji ditlenku węgla. Czyste technologie węglowe mogą zwiększyć wydajność zastosowania węgla zarówno do produkcji energii jak i produktów chemicznych. W świetle wyzwań związanych z wykorzystaniem węgla to specjalne wydanie czasopisma Energies ma przyczynić się do jego czystego wykorzystania i rozwoju programu technologii konwersji poprzez wzmocnienie interdyscyplinarnej wiedzy naukowej na ten temat. Dlatego zapraszamy do składania artykułów na temat innowacyjnych rozwiązań technicznych, przeglądów, studiów przypadków oraz prac analitycznych dotyczących bardziej zrównoważonych systemów opartych na węglu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych badaniami związanymi z procesami optymalizującymi stosowanie węgla do dostarczenia aktualnej wiedzy dla szerokiego grona odbiorców także spoza grona użytkowników tego paliwa.

Aleksander Sobolewski, Marek Ściążko”

Z całością zaproszenia do składania artykułów do specjalnego wydania czasopisma można zapoznać się tutaj

Więcej informacji na temat specjalnego wydania wraz odnośnikami zawierającymi instrukcje dla autorów oraz formularzami zgłoszeniowymi można znaleźć na stronie wydawnictwa.

Termin nadsyłania prac upływa 1 grudnia 2020 roku.

banner