W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz obecnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi organizowania imprez informujemy, że termin XV Konferencji „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym” zostaje przesunięty na wrzesień br.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. Ponieważ XV Konferencja „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym” odbywa się w ramach targów SIBEX, która jest imprezą powyżej 1000 osób dlatego kierując się powyższą rekomendacją zadecydowaliśmy o przesunięciu jej terminu.

O nowym terminie Konferencji poinformujemy Państwa niezwłocznie po jego ustaleniu.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie imprez masowych można znaleźć tutaj.

Z aktualnymi informacjami na temat targów SIBEX można zapoznać się tutaj.