Węgiel brunatny jest paliwem, które towarzyszy naszej cywilizacji od wielu lat. W Polsce to paliwo zużywane jest głównie przez elektroenergetykę w ilości blisko 60 mln ton rocznie. Jako paliwo wykorzystuje się go także w Niemczech, Czechach, Grecji, Serbii i Turcji (łącznie zużywających ponad 300 mln t tego paliwa rocznie). Warto wspomnieć, że w Niemczech surowiec ten jest wykorzystywany także do produkcji wosków montanowych.
Alternatywne wykorzystanie węgla brunatnego stanowi istotny element projektowanej Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (Kierunek 1: Optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych).
Węgiel brunatny poddany zgazowaniu, czyli przetworzeniu w palny gaz (zwany syntezowym i głównie składający się z wodoru i tlenku węgla) może być doskonałym surowcem chemicznym. Tę tematykę podejmuje realizowany przez IChPW projekt naukowo – badawczy pt. „Efektywna kosztowo konwersja węgla brunatnego i odpadów do paliw płynnych” (LIG2LIQ), którego zakres merytoryczny osiągnął właśnie półmetek.

lig2liq logoInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla jest członkiem konsorcjum projektu, liderem którego jest Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, partnerami w projekcie poza IChPW są ośrodki akademickie z Grecji (CERTH), Włoch (UnivAq) oraz Irlandii (Ulster University). Natomiast partneramiprzemysłowymi są: firma RWE – największy producent węgla brunatnego w Niemczech, oraz jedna z największych niemieckich firm z branży przemysłowej – ThyssenKrupp.

lig2liq partners logo

W efekcie realizacji projektu badawczego LIG2LIQ zostanie przetestowany pełny ciąg technologiczny od zgazowania, poprzez oczyszczanie gazu syntezowego do syntez paliw płynnych. Zgazowaniu będzie poddany nie tylko węgiel brunatny Celem projektu jest analiza możliwości wykorzystania w charakterze surowca nie tylko węgla brunatnego ale także wydzielonych palnych frakcji odpadów komunalnych co wpisuje się w ideę gospodarki o zamkniętym obiegu.
Obecnie w projekcie osiągnęliśmy półmetek 3-letniego projektu i wchodzimy w fazę testów pilotowych i potwierdzania pierwotnych założeń technologicznych i modelowych.

O spotkaniach jakie odbyły się w ramach projektu można przeczytać tutaj i tutaj.

Więcej na temat projektu można dowiedzieć się na stronie internetowej https://www.lig2liq.eu/