Mamy przyjemność poinformować, że ukazała się monografia autorstwa z-cy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju IChPW dr hab. inż. Jarosława Zuwały prof. nadzw. pt. „Toryfikacja biomasy dla celów energetycznych”.

Pozycja ukazała się nakładem Wydawnictwa Głównego Instytutu Górnictwa. Poniżej przedstawiamy fragmenty z przedmowy.

„Biomasa stała jest jednym z najważniejszych odnawialnych źródeł energii pierwotnej. Wielkoskalowe spalanie surowej biomasy stałej wiąże się niestety z wieloma zagrożeniami technologicznymi, wynikających z właściwości i niektórych parametrów fizykochemicznych poszczególnych jej rodzajów. Niektóre z tych zagrożeń mogą zostać wyeliminowane dzięki zastosowaniu biomasy toryfikowanej. Z kolei jej wykorzystanie zamiast paliw kopalnych w istniejących bądź nowo budowanych instalacjach energetycznych, może znacząco przyczynić się do zmniejszenia emisji do powietrza zarówno CO2, jak również substancji szkodliwych, takich jak pył i SO2.

Książka jest poświęcona problematyce toryfikacji biomasy i zawiera podstawy teoretyczne oraz zbiór praktycznych informacji z tego zakresu. Przedstawia także właściwości biomasy toryfikowanej i produktów ubocznych procesu toryfikacji oraz pokazuje możliwości ich dalszego wykorzystania. Omawia również wybrane rozwiązania technologiczne instalacji toryfikacji biomasy oraz przeprowadzono analizę procesu toryfikacji biomasy w pełnym cyklu życia na wybranych przykładach. Opisane w niej wyniki wielkolaboratoryjnych testów badawczych współspalania biomasy toryfikowanej z węglem kamiennym, przeprowadzone w instalacjach odwzorowujących procesy spalania w kotle pyłowym i kotle z pęcherzykową warstwą fluidalną, dostarczają wiedzy o parametrach energetycznych i emisyjnych tego procesu.

Część przedstawionych wyników została uzyskana w trakcie realizacji badań współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach umowy SP/E/1/67484/10 – Strategiczny Program Badawczy – Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin oraz badań finansowanych przez KIC InnoEnergy w ramach umowy 07_2013_IP57_Biopogen (projekt: BioCoal for Power Generation – Biopogen).

Mam nadzieję, że książka będzie nie tylko źródłem wiedzy, ale stanie się także poradnikiem dla Czytelnika poszukującego podstawowych wiadomości z zakresu toryfikacji biomasy, właściwości biomasy toryfikowanej oraz aspektów technologicznych i środowiskowych jej zastosowania w celach energetycznych oraz dla osób zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe w tym obszarze wiedzy, a także przedsiębiorców, producentów urządzeń, studentów, techników i inżynierów.

Jarosław Zuwała”

Książka jest dostępna w trybie Open Access i można ją pobrać tutaj.

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.