W trosce o zdrowie załogi oraz dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Instytutu w okresie pandemii COVID-19, Dyrekcja Instytutu postanowiła skorzystać z możliwości, jakie daje art. 15g ust. 11 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).


W tym celu, w dniu 25.05.2020 Dyrektor Instytutu podpisał z Zakładową Organizacją Związkową porozumienie w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy.
Jednocześnie, pragniemy poinformować, że nasz Instytut działa bez zakłóceń. Pracujemy przez 5 dni w tygodniu, w łączonym trybie stacjonarno – zdalnym, starając się wspólnie z naszymi Klientami sprostać wymogom tego trudnego czasu. Realizujemy na bieżąco wszystkie prace komercyjne, projekty naukowo – badawcze a także prowadzimy działania akwizycyjne.