Polska jest krajem o wysokiej emisji rtęci do atmosfery, szacowanej na 10 Mg/rok. Rtęć w powietrzu atmosferycznym występuje w różnych formach chemicznych głównie jako rtęć metaliczna i lotne halogenki (HgCl2), będąc składnikiem pyłu zawieszonego, w tym również w postaci zaadsorbowanej na powierzchni ciała stałego.

Polityka Unii Europejskiej w zakresie maksymalnego obniżania szkodliwych emisji do atmosfery dotyczy także rtęci i jej związków. Ograniczenie emisji rtęci jest dużym wyzwaniem dla krajowej energetyki, a w szczególności tej opartej na węglu brunatnym. Dostosowanie się do surowych standardów emisyjnych wymaga rozbudowy istniejących systemów oczyszczania spalin o dodatkowe moduły procesowe.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla od wielu lat zaangażowany jest w tematykę kontroli i obniżania emisji rtęci i jej związków ze spalania węgla kamiennego i brunatnego.

W czerwcu br. będziemy kontynuować badania nad usuwaniem rtęci ze spalin w Elektrowni Bełchatów. Polegać one będą na wtrysku do strumienia spalin nowego rodzaju adsorbentu węglowego opracowanego przez JSW Innowacje wspólnie z AGH. Pracownicy IChPW będą kontrolować skuteczność usuwania rtęci, wykorzystując w tym celu system analityczny TEKRAN 3300 CEM. Ten unikatowy system umożliwia ciągłą analizę specjacyjną rtęci w spalinach.

Wspólne działania PGE GiEK S.A., JSW Innowacje oraz IChPW dla minimalizacji emisji rtęci w krajowej energetyce są kolejnym znakomitym przykładem współpracy jednostek nadzorowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.