Sektor górnictwa węgla koksowego (największym w Polsce i Europie producentem węgla koksowego jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – JSW, która w roku 2019 wyprodukowała jego ponad 10 mln ton) dostarcza surowca do produkcji koksu, produkowanego w bateriach koksowniczych, który z kolei jest niezbędnym surowcem do produkcji stali w procesie wielkopiecowym.

Współczesne baterie koksownicze powinny pracować nieprzerwanie co najmniej 25 lat i to w trudnych warunkach technologicznych (wysokie temperatury, nagłe zmiany temperatur, oddziaływania mechaniczne i chemiczne). W tej sytuacji trwałość, warunki eksploatacji oraz efektywność produkcji baterii koksowniczej zależą w dużej mierze od właściwego doboru materiałów konstrukcyjnych a szczególnie materiałów ogniotrwałych, z których jest wykonany masyw ceramiczny baterii. Do budowy baterii koksowniczej zużywa się około 20 tys. ton materiałów ogniotrwałych.

Aktualnie produkowane materiały ogniotrwałe, przeznaczone do zabudowy w masywie ceramicznym baterii koksowniczej, powinny charakteryzować się bardzo dobrymi właściwościami termomechanicznymi oraz zapewnić szczelność obmurzy.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla od ponad 60  lat prowadzi badania i odbiory materiałów ogniotrwałych przeznaczonych do budowy i remontów pieców koksowniczych w Polsce. W tym okresie przebadano ponad 7000 próbek wyrobów krzemionkowych, szamotowych oraz zapraw ogniotrwałych. Celem badań jest sprawdzenie zgodności parametrów fizykochemicznych ocenianych materiałów z wymaganiami projektu. Wyniki tych badań są nie tylko podstawą procedury dopuszczenia badanych materiałów do zabudowy w nowobudowanych bateriach, ale także podstawą sporządzenia szczegółowego harmonogramu rozgrzewania i ustalenia maksymalnych, dopuszczalnych temperatur eksploatacji baterii koksowniczej.