Współczesny przemysł wytwórczy wymaga często stosowania szczególnych surowców, które są niezbędne i strategiczne z punktu widzenia zapewnienia ich bezpiecznej, zrównoważonej i przystępnej cenowo dostawy.  Największym w Polsce i Europie producentem węgla koksowego jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – JSW, która w roku 2019 wyprodukowała ponad 10 mln ton tego surowca, wykorzystywanego następnie w bateriach koksowniczych do produkcji koksu.

Koks w dalszym ciągu jest podstawowym materiałem do produkcji stali i tak prawdopodobnie pozostanie przez najbliższe lata, pomimo intensywnego rozwoju alternatywnych technologii produkcji stali, takich jak piece elektryczne czy wdrożenie wykorzystania wodoru jako reduktora w procesie DRI.

Pojęcie „surowce krytyczne” pojawiło się w Stanach Zjednoczonych Ameryki w 2008 roku i szybko zostało zaadoptowane przez Unię Europejską. Od tego czasu wykorzystywane jest w wielu opracowaniach, planach i innych dokumentach. Zgodnie z zapisami Komisji Europejskiej z 2011 roku surowce krytyczne oznaczają surowce, z którymi wiąże się szczególnie wysokie ryzyko niedoboru dostaw w ciągu najbliższych dziesięciu lat i które mają istotne znaczenie dla łańcucha wartości. Ryzyko niedoboru dostaw wiąże się z koncentracją produkcji w niewielkiej liczbie krajów i niską stabilnością polityczno-gospodarczą niektórych dostawców. Na zwiększenie tego ryzyka niejednokrotnie wpływa niska możliwość zastąpienia i recyklingu.

W roku 2014 na europejskiej liście surowców krytycznych pojawił się „węgiel koksowy”, a w 2017 roku został na niej utrzymany.

Nowa lista surowców krytycznych powinna być znana w drugiej połowie 2020 r. Trzymamy kciuki!

Raport na temat surowców krytycznych dla Unii Europejskiej można pobrać tutaj