Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu od lat prowadził badania i uczestniczył w projektach badawczych związanych z zastąpieniem  kopalnego węgla pierwiastkowego, węglem pochodzącym ze źródeł odnawialnych dla celów przemysłu metalurgicznego. Koks, surowiec szeroko wykorzystywany w procesach metalurgicznych, obecnie produkowany jest w 100% z węgli koksowych.

Węgiel pierwiastkowy tworzący jego strukturę jest komponentem nieodnawialnym, dlatego jego wykorzystywanie związane jest ze znaczną emisja ditlenku węgla do atmosfery. Jedyną możliwością ograniczenia emisji ditlenku węgla powstającego w procesach wykorzystujących koks jest zastąpienie nieodnawialnego węgla pierwiastkowego tworzącego strukturę koksu węglem pochodzącym ze źródeł odnawialnych – np. biomasy.

Instytut wspólnie z partnerami:  norweskim Instytutem badawczym Sintef AS (Norwegia) oraz partnerami przemysłowymi Koksownią Częstochowa Nowa Sp. z o.o. (producent koksu) oraz Eramet Norway AS (producent żelazostopów) w ramach programu POLNOR 2019 uzyskał rekomendacje dla realizacji projektu o akronimie BioCoke4FAI „Bio-coke for ferroalloys industry production”, którego celem jest opracowanie technologii wytwarzania bio-koksu na bazie mieszanek węglowo-biomasowych dla przemysłu produkującego żelazostopy stosowane w przemyśle hutniczym.