W dniu 31 maja 2020 roku zakończyła się realizacja projektu „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji”. Projekt był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Konsorcjum projektu:

  • Lider projektu – Ministerstwo Rozwoju
  • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (IŁ – PiB)
  • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ – PiB)
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW)
  • Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy (KAS)

Efektem realizacji zadań realizowanych przez IChPW jest:

  • Unikalna w skali europejskiej baza wskaźników emisji typowych zanieczyszczeń powietrza powstających podczas spalania paliw w indywidualnych źródłach ciepła różnego typu.
  • Metodyka zbierania danych emisyjnych z pomiarów emisji z indywidualnych urządzeń grzewczych przeprowadzonych w warunkach rzeczywistej eksploatacji.
  • Baza danych o kosztach funkcjonowania źródeł emisji i kosztach związanych z wymianą źródeł emisji na alternatywne lub zastosowaniem paliw o lepszej jakości.
  • Propozycje prawne stanowiące podstawę do zmian legislacyjnych, umożliwiających wprowadzenie w Polsce pomiarów emisji z indywidualnych źródeł ciepła za pomocą urządzeń przenośnych.

 

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z założeniami i szczegółowymi efektami realizacji podjętych działań serdecznie zapraszamy na stronę internetową projektu www.zone.gov.pl, na której zamieszczona została również prezentacja podsumowująca efekty dwuletniej pracy Konsorcjum:

http://www.zone.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/prezentacja-28.05.2020_do-publikacji.pdf