Informacja ogólnaSzanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w rundzie MA/4/2020 badań biegłości dotyczącej analiz mazutu i oleju opałowego lekkiego.

W związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz zarządzeniem Dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla regulującym zasady pracy w tym czasie, przesunięciu uległ termin realizacji rundy badania biegłości MA/4/2020 dotyczącej analiz oleju opałowego ciężkiego i oleju opałowego lekkiego. Planowane terminy realizacji rundy przedstawia niżej zamieszczony harmonogram.

Zakres badań obejmuje następujące parametry jakościowe:

dla próbki oleju opałowego lekkiego zakres analityczny OP1:

badania akredytowane: zawartość wody, siarki, węgla, wodoruazotu oraz ciepła spalania. temperatura zapłonu (metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa oraz metoda otwartego tygla Clevelanda), lepkość dynamiczna Stabingera, lepkość kinematyczna, gęstość.

dla próbki oleju opałowego ciężkiego (mazut) zakres analityczny OP2:

badania akredytowane: zawartość wody, siarki, węgla, wodoru, azotu oraz ciepła spalania, temperatura zapłonu (metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa oraz metoda otwartego tygla Clevelanda), lepkość dynamiczna Stabingera, lepkość kinematyczna, gęstość.

Runda MA/4/2020 badań biegłości organizowana jest zgodnie z aktualnym programem badań biegłości MAZUT, wydanie D z dnia 20.08.2018 r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania mazutu i oleju opałowego lekkiego. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestników w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

Organizator gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

dla próbki oleju opałowego lekkiego zakres analityczny OP1:  1600,00 zł netto

dla próbki oleju opałowego ciężkiego (mazut) zakres analityczny OP2: 1600,00 zł netto

Organizator gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych
z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy przesłać zlecenie na wykonanie usługi oraz skorzystać z platformy EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika).

Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie internetowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/ w pole adresu przeglądarki.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: „Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]”.

Uczestnicy, którzy dokonali już zgłoszenia do udziału w rundzie poprzez EBOU nie muszą ponownie tego robić. Uczestnicy, którzy przesłali zlecenie do OBB na realizację usługi, proszeni są o przesłanie aneksu dotyczącego terminu realizacji zlecenia bądź nadesłanie nowego zlecenia.

Z- ca Koordynatora Ośrodka Badań Biegłości

mgr inż. Mariusz Mastalerz

 

Harmonogram:·   przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU do dnia 11.09.2020r.
·  przekazanie próbek Uczestnikowi (Seminarium sieci Labiomen/przesyłka kurierska) do dnia 16-17.09.2020r.
·   wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora do dnia 16.10.2020r.
·    wysłanie pocztą lub drogą elektroniczną skanu podpisanego Arkusza wyników do Organizatora do dnia 23.10.2020r.
·   wysłanie Raportu z badań biegłości Uczestnikowi do dnia 20.11.2020r.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:Koordynator Ośrodka Badań Biegłości

 

dr hab. inż. Marek Ściążko prof. nadzw.

– Koordynator OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 120
mgr inż. Mariusz Mastalerz – Z-ca Koordynatora OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 234
dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska – Statystyk OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 227
dr Roksana Muzyka – Ekspert techniczny, tel. (32) 271 00 41 wew. 214