Błękitny węgiel – niskoemisyjne paliwo węglowe – opracowany wspólnie przez pracowników firmy Polchar Sp. z o.o. oraz IChPW, znajduje wciąż zainteresowanie wśród indywidualnych użytkowników urządzeń grzewczych zasilanych paliwami stałymi, dając bardzo dobre efekty obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prognozujemy, że w kolejnym sezonie grzewczym nastąpi dalszy wzrost jego sprzedaży.

W trakcie jego produkcji (szczególnie podczas mechanicznych operacji przygotowywania odpowiedniej dla użytkownika frakcji) powstają jednak pewne ilości materiału, charakteryzującego się zbyt małym uziarnieniem, aby mógł on być spalany w piecach i kotłach domowych. IChPW zaproponował, aby przeanalizować możliwość wykorzystania tych drobnych frakcji do preparacji pylistych adsorbentów węglowych. Wstępnie przetestowano w laboratorium możliwość ich wykorzystania do adsorpcji rtęci ze spalin, uzyskując bardzo obiecujące wyniki.

Aktualnie czynione są starania dla przeprowadzenia testów przemysłowych wykorzystania sorbentu na bazie drobnych frakcji błękitnego węgla do usuwania rtęci i jej związków ze spalin. Testy takie organizuje się zazwyczaj w układzie zgodnym z załączonym schematem. O wynikach tych prac będziemy informowali w kolejnych wiadomościach.

Schemat systemu wtrysku węgla aktywnego do strumienia spalin
Schemat systemu wtrysku węgla aktywnego do strumienia spalin