Firma Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. wspólnie z IChPW przygotowała ofertę rynkową na budowę małoskalowych instalacji odzysku energii z RDF (<50 tys. Mg/rok). Oferta jest skierowana przede wszystkim do gmin, mających problem z zagospodarowaniem palnych frakcji odpadów komunalnych przetwarzanych na ich własnym terenie oraz dysponujących siecią ciepłowniczą, która mogłaby dostarczać mieszkańcom ciepło wytwarzane na bazie powstających w gminie odpadów.

Oferowana przez wymienione firmy nowoczesna instalacja bazuje w przeważającej mierze na krajowej myśli technicznej i umożliwia zastąpienie przestarzałych kotłów węglowych, wciąż dominujących na krajowym rynku ciepłowniczym. Instalacja ma pracować ok. 7800h w ciągu roku i dostarczać ciepło w tzw. podstawie, natomiast zwiększone zapotrzebowanie na ciepło ma być uzupełniane z innych źródeł (np. węgla, gazu lub oleju opałowego). Problem zagospodarowania energetycznego RDF staje się w kraju zagadnieniem „palącym”, dlatego liczymy na to, że zainteresowanie oferowaną technologią będzie duże.