Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla od wielu lat realizuje prace badawczo-rozwojowe dotyczące technologii zgazowania węgla, biomasy oraz odpadów. Aktualnie, w ramach projektu Heat-to-Fuel prowadzone są badania nad wykorzystaniem CO2 w ciśnieniowym zgazowaniu biomasy odpadowej w złożu fluidalnym, a wybrane wyniki zostały przedstawione w kolejnej publikacji pracowników Instytutu.

Zgodnie z zasadami programu Horyzont 2020 dostęp do publikacji jest wolny dla każdego, a mogą ją Państwo znaleźć na stronie:

http://link.springer.com/article/10.1007/s13399-020-00840-9

Projekt Heat-to-Fuel koncentruje się nad opracowaniem metody wysokosprawnej produkcji paliw ciekłych z biomas suchych i mokrych. Dzięki wykorzystaniu CO2 oraz wytwarzaniu H2, zademonstrowana zostanie możliwość podniesienia sprawności wytwarzania paliw ciekłych powyżej poziomu, jaki osiągany jest obecnie przez nowoczesne rafinerie przekształcające ropę naftową lub procesy bazujące na węglu (tzw. coal-to-liquid).

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie:

https://www.heattofuel.eu/

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 764675 (Heat-to-Fuel).

Zdjęcie instalacji badawczej na której realizowane były testy zgazowania odpadowej biomasy przy wykorzystaniu CO2