Od 2018 roku Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla wspiera organy samorządowe w dążeniu do ograniczenia niskiej emisji, której źródłem jest między innymi spalanie śmieci w paleniskach domowych i kotłach o mocy poniżej 1 MW. Wspieramy Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w ich działaniach kontrolnych. Instytut prowadzi również szkolenia dotyczące jakości stosowanych paliw (w tym dot. węgla kamiennego i biomasy) oraz objętych zakazem spalania zgodnie z uchwałami antysmogowymi. W szkoleniach tych uczestniczyło już ponad 1000 osób.

Opracowany w Instytucie algorytm oraz informatyczne narzędzie o nazwie POP Feniks umożliwia, na podstawie wyników badań analitycznych popiołu, wskazanie czy w kontrolowanym palenisku spalano odpady, a tym samym wydanie jednoznacznej ekspertyzy w sprawie stosowanego w nim paliwa. Nasze rozwiązanie ciągle jest udoskonalane, obecnie algorytm wzbogacany jest o sztuczne sieci neuronowe, a to dopiero początek możliwości.

Ilość próbek odpadów paleniskowych zleconych do badań w podziale na województwa.