Jak poinformował Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna SA, firma firma zabiegać będzie o uzyskanie koncesji na złoże „Złoczew”, przy czym decyzja o eksploatacji jeszcze nie zapadła.

W latach 2015-2017 Instytut jako lider konsorcjum (członkami PGE Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz japońska firma IHI) realizował projekt, w którym badano m.in. podatność polskich węgli brunatnych do procesu zgazowania fluidalnego, w tym także węgle ze złóż Turów (odkrywka istniejąca) i Złoczew (odkrywka perspektywiczna). Uzyskane wyniki potwierdziły pozytywną podatność polskich węgli brunatnych, przy czym próbki węgla ze złoża Złoczew wykazują nieznacznie większą podatność na zgazowanie w technologii fluidalnej niż próbki węgla ze złoża Turów. Potwierdzono zatem korzystne właściwości tego paliwa dla zastosowań w celu produkcji gazu syntezowego w procesie zgazowania fluidalnego. Czy istnieje więc jeszcze szansa na kierunek chemiczny wykorzystania tego paliwa?

Więcej o projekcie pisaliśmy tutaj, a z wybranymi wynikami można zapoznać się m.in. tutaj oraz tutaj.