Od pewnego czasu miarą nowoczesności i innowacyjności przemysłu (i nie tylko) jest  poziom jego zautomatyzowania i zinformatyzowania. Dziś trudno nawet sobie wyobrazić pracę niektórych linii technologicznych bez chociażby podstawowych systemów ich automatycznego sterowania, czy niektórych zakładów bez podstawowej sieci informatycznej. Jak istotne to ma znaczenie wielu z nas mogło się ostatnio przekonać wykonując dzięki nim pracę zdalną.

Przewidując istotność automatyzacji i informatyzacji przemysłu Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla już kilka lat temu, w ramach projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, opracował wiele narzędzi informatycznych wspomagających eksploatację baterii koksowniczej i obiektów z nią współpracujących. Należy tu przede wszystkim wymienić:

  • automatyczny system monitorowania stanu techniczno-technologicznego baterii koksowniczej, umożliwiający w czasie on-line śledzenie zachodzących zmian i generowanie komunikatów na temat koniecznych działań naprawczych,
  • program komputerowy do prognozowania wskaźników jakościowych koksu, pozwalający nie tylko przewidywać osiąganą z dostępnej bazy surowcowej jakość produkcji, ale przede wszystkim typować skład mieszanek węglowych dla zadanych parametrów jakościowych koksu, wskazując równocześnie koszt i możliwości ich pozyskania,
  • zintegrowany system nadrzędnego sterowania pracą baterii koksowniczej, symulujący wszystkie zjawiska zachodzące w jej systemie produkcyjnym i systemie grzewczym w zależności od zadanych parametrów eksploatacyjnych i przy pewnych warunkach zdolny do przejęcia funkcji całkowitego sterowania jej pracą.
Ekran roboczy systemu Simbat
Ekran roboczy sytemu PCQ
Ekran roboczy sytemu Batmon