Proces termicznego przetwarzania węgla to nie tylko spalanie, w efekcie czego powstaje ditlenek węgla ale również proces koksowania, którego produktem gazowym jest gaz koksowniczy, składający się głównie z metanu (CH4) i wodoru (H2).

Około połowa powstającego w procesie koksowania gazu surowego wykorzystywana jest do procesu koksowania jako czynnik grzewczy umożliwiający osiągnięcie w komorach koksowniczych wymaganej temperatury ponad 1000°C. Historycznie, pozostała część gazu surowego w wielu przypadkach była w większości marnotrawiona poprzez spalanie w tzw. pochodniach. Efektywnie można ten gaz zagospodarować m.in. w elektrociepłowniach realizujących proces skojarzonego wytwarzania elektryczności i ciepła. W JSW Koks S.A. Oddziale Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej od 2007 roku działa elektrociepłownia (rozbudowana w 2015), wytwarzająca właśnie ciepło i prąd z gazu koksowniczego. Aktualnie w Oddziale w Radlinie trwa budowa nowego bloku energetycznego, zasilanego gazem koksowniczym.

Surowy gaz koksowniczy, który wydziela się w procesie koksowania, aby mógł zostać efektywnie zagospodarowany poprzez spalanie np. w silnikach gazowych , musi zostać oczyszczony, przede wszystkim ze smoły i benzolu (rys poniżej).

W IChPW od lat prowadzone są prace badawczo-wdrożeniowe, których celem jest wsparcie zakładów koksowniczych w efektywnym zagospodarowaniu gazu koksowniczego, m.in. poprzez ocenę jakości produktów węglopochodnych wydzielanych z surowego gazu koksowniczego, jak i oczyszczonego gazu.

Prace te obejmują również ocenę możliwości wydzielania wodoru, do jego wykorzystania jako ekologicznego nośnika energii dla celów e-mobility.

W IChPW wykonywane są analizy wodoru, pochodzącego zarówno z gazu koksowniczego, jak i innych procesów technologicznych (m.in. elektrolizy). Więcej szczegółów tutaj: oferta Laboratorium Gazów i Produktów Węglopochodnych.