2 września 2020 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla został wpisany do Bazy Usług Rozwojowych.

Baza Usług Rozwojowych jest utrzymywana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i realizacji projektu „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)”, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników, czyli ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Baza Usług Rozwojowych dostępna jest na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Instytut w ramach swojej działalności oferuje również wysokospecjalistyczne usługi doradcze z zakresu:

  • kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych
  • metodyki wykrywania nielegalnego spalania
  • spalania śmieci w paleniskach domowych i kotłach małej mocy

Oferta Instytutu skierowana jest zarówno do firm i instytucji publicznych, jak i dla osób prywatnych zainteresowanych rozwojem, stałym podnoszeniem kwalifikacji i zdobywaniem wiedzy eksperckiej.