Komisja Europejska 3 września opublikowała listę tzw. surowców krytycznych, czyli takich, które są strategiczne z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Deficyt tych substancji może mieć poważne skutki ekonomiczne dla całej gospodarki. W ocenie zagrożenia ich deficytu bierze się pod uwagę ich znaczenie gospodarcze jak i ryzyko związane z zabezpieczeniem ich dostaw. Przeglądu wykazu tych surowców Komisja dokonuje co trzy lata.

Na pierwszej liście w 2011 r. znalazło się ich 14, podczas następnej oceny w 2014 r. – 20. Po przeglądzie w 2017 r. lista wydłużyła się do 27. Po tegorocznej ocenie rozszerzona została do 30 surowców. Listę uzupełniono o cztery surowce – boksyt, lit, tytan i stront, a z listy wykreślono hel. Komisja Europejska w swojej decyzji zaznaczyła, że tegoroczna aktualizacja uwzględnia zmieniające się znaczenie gospodarcze i wyzwania związane z ich dostawami w oparciu o zastosowanie przemysłowe.

Z punktu widzenia gospodarki Polski najistotniejsze informacją było to, że pozostał na niej węgiel koksowy, jako strategiczny surowiec dla europejskiego hutnictwa. Unia Europejska sprowadza ok. 75% zużywanego przez siebie węgla koksowego z tak odległych krajów, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Mozambik czy Rosja. Aktualnie Polska i Czechy są jedynymi w UE producentami tego krytycznego surowca.

mapa surowców krytycznych,
źródło: https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en