Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla przeprowadził kolejną serię badań dotyczącą spalania w silniku tłokowym ciekłych mieszanek paliwowych z bio-olejem, pod kątem sprawdzenia możliwości wykorzystania bio-olejów dla zastosowań energetycznych. Celem międzynarodowego projektu pt. „Enhanced catalytic fast pyrolysis of biomass for maximum production of high-quality biofuels”, w ramach którego przeprowadzono badania jest opracowanie innowacyjnej koncepcji produkcji bio-oleju o korzystnych właściwościach fizykochemicznych w porównaniu do olejów otrzymywanych w niekatalitycznych procesach szybkiej pirolizy. W trakcie badań określany jest wpływ zawartości bio-olejów na pracę silnika tłokowego, a także wyznaczane są charakterystyki energetyczno-emisyjne jednostki kogeneracyjnej.

Opracowana w ramach projektu technologia pozwoli na energetyczne wykorzystywanie olejów produkowanych na drodze udoskonalonej, katalitycznej pirolizy biomasy, prowadzonej z jednoczesnym procesem uwodornienia produktu ciekłego. Na poniższych zdjęciach przedstawiono wykorzystane w projekcie stanowisko badawcze, w skład którego wchodzi zespół prądotwórczy o mocy 40 kWel wyposażony w silnik z samoczynnym zapłonem mieszanki John Deere 4045DF158 wraz z układem pomiaru składu spalin.