Koks metalurgiczny jest obecnie strategicznym surowcem w gospodarce światowej. Wykorzystywany jest przede wszystkim jako surowiec do wytopu stali stosowanej m.in. w branży motoryzacyjnej, przemyśle konstrukcyjno-budowlanym oraz do produkcji nowoczesnych turbin wiatrowych. Obecnie ponad 70% światowej produkcji stali bazuje na surówce żelaza wytapianej w wielkich piecach, gdzie kluczowym surowcem wsadowym jest koks.  Produkcja wysokiej jakości koksu wymaga wykorzystania węgli koksowych o najlepszych właściwościach – surowców deficytowych na globalnym rynku.

Również przemysł UE boryka się z problemem deficytu węgla koksowego, posiłkując się importem tego surowca z krajów takich jak USA, Kanada, Australia, Rosja czy Mozambik. W efekcie, mając na uwadze strategiczne znaczenie tego surowca dla rozwoju gospodarki europejskiej, węgiel koksowy znalazł się na europejskiej liście surowców krytycznych (więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla od lat prowadzi prace badawcze nad zwiększeniem efektywności procesu produkcji koksu i optymalizacji składów węglowych mieszanek wsadowych w tym m.in. wykorzystania w mieszankach węgli nie posiadających właściwości spiekających. Przy zastosowaniu odpowiednich technik preparacji wsadu (np. częściowe brykietowanie) możliwe jest m.in. wyprodukowanie koksu o odpowiedniej jakości z wykorzystaniem węgla brunatnego. Poprzez częściowe zastąpienie węgli koksowych, węglem brunatnym możliwe jest ograniczenie zużycia tych krytycznych surowców. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule naukowym pracowników Instytutu, który został opublikowany na łamach czasopisma Energies (MDPI): https://www.mdpi.com/1996-1073/13/11/2832