Wielkimi krokami zbliża się sezon grzewczy. W trosce o czyste powietrze przypominamy, że Instytut oferuje szkolenia z zakresu kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych, dotyczących obowiązków samorządów, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Kluczowym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat paliw i kotłów, o których mowa w przepisach prawa.

Szkolenia obejmują również wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą różnych aspektów kontroli, w tym pobierania i zabezpieczania próbek do badań oraz stosowaną autorską metodę kwalifikowania odpadu paleniskowego pod kątem jego pochodzenia od paliw prawnie zakazanych i odpadów komunalnych. Szkolenia w głównej mierze są dedykowane dla strażników i urzędników gminnych odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów prawa w tym zakresie. Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych Instytutu prowadzi badania próbek pobranych w ramach działań interwencyjnych oraz systematycznych przez strażników miejskich, gminnych i urzędników oraz wydaje opinie na podstawie, których prowadzone są postępowania egzekwujące.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii szkolenia dla niewielkiej liczby uczestników mogą być prowadzone w siedzibie Instytutu z zapewnieniem wymaganego reżimu sanitarnego bądź zdalnie przy wykorzystaniu środków audiowizualnych.

Lista referencyjna jest bardzo obszerna. Dla samego Województwa Śląskiego zrealizowaliśmy szkolenia, w których uczestniczyło 289 osób, w tym: 166 pracowników merytorycznych z 88 urzędów gmin, 123 strażników miejskich/gminnych z 37 straży miejskich/gminnych.