Radni hrabstwa West Cumbria wydali zgodę na realizację przez inwestora West Cumbria Mining Company inwestycji w postaci pierwszej od 30 lat nowej kopalni węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii. Należy podkreślić, że jest to kopalnia węgla koksowego, surowca do produkcji koksu niezbędnego w procesie wielkopiecowym do wytwarzania surówki żelaza, wykorzystywanej do produkcji stali. Według danych West Cumbria Mining na obszarze objętym koncesją tj. ok. 200 km2 znajduje się ok. 750 milionów ton węgla koksowego.

Szacowana roczna produkcja ma wynosić 2-3 mln ton węgla koksowego – surowca krytycznego dla rozwoju gospodarki UE. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.westcumbriamining.com/

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla od lat prowadzi prace badawcze związane z rozwojem technologii produkcji koksu, w tym związane z kompleksową oceną jakości węgli koksowych, które realizowane są w Laboratorium Technologii Koksowniczych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z kierownikiem Laboratorium Technologii Koksowniczych dr inż. Michałem Rejdakiem, tel. 32/621 6358 , e-mail: mrejdak@ichpw.pl