Jarosław Zuwała

Miło nam poinformować że, dr hab. inż. Jarosław Zuwała, prof. Instytutu,  postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 21 września 2020 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno – technicznych.

Ponad 20 letnia działalność naukowa profesora Jarosława Zuwały jest związana z dziedziną nauk inżynieryjno – technicznych i dyscypliną naukową inżyniera środowiska, górnictwo i energetyka. W tym okresie był on zatrudniony był w czterech różnych jednostkach naukowych – dwóch uczelniach oraz dwóch instytutach badawczych. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty naukowo – badawcze finansowane w drodze konkursów krajowych i międzynarodowych, prowadzi także współpracę z zagranicznymi instytucjami naukowymi.

Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych oraz licznych wystąpień konferencyjnych. Ważną pozycję w dorobku profesora J. Zuwały stanowi wydana w 2019 r. autorska monografia „Toryfikacja biomasy na cele energetyczne”. Pozycja ta stanowi pierwsze w kraju opracowanie zwarte podejmujące próbę kompleksowego opisu problematyki toryfikacji biomasy dla celów energetycznych: począwszy od badań podstawowych prowadzonych w skali laboratoryjnej z wykorzystaniem zmiennych surowców reprezentujących podstawowe grupy biomasy aż po ocenę efektów energetycznych i emisyjnych współspalania toryfikatów wytworzonych z wytypowanych biomas, z uwzględnieniem pełnego cyklu życia w przypadku analizy procesu toryfikacji.

W trakcie swojej pracy naukowej dr hab. inż. Jarosław Zuwała otrzymał następujące wyróżnienia oraz branżowe i państwowe odznaczenia: odznakę honorową „Za zasługi dla Energetyki” (Minister Gospodarki, 2010 r.), gratulacje Wiceprezesa Rady Ministrów za osiągnięcia, które przyczyniły się do wspomagania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obszarze karbochemii, energetyki, górnictwa oraz przetwarzania odpadów pozwalających efektywnie użytkować paliwa kopalne, odnawialne i alternatywne (Ministerstwo Gospodarki 2015 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (Prezydent RP, 2015) i odznakę honorową „Zasłużony dla Elektrowni Turów” (Dyrektor Elektrowni Turów, 2016 r.).

Profesor J. Zuwała jest żonaty (żona Anna) i ma dwoje dzieci: syna Marcina i córkę Kingę.