Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk występujących podczas spalania paliw węglowych w kotłach z automatycznym podawaniem paliwa jest tworzenie się spieków, które mogą być przyczyną poważnych zaburzeń podczas eksploatacji kotła oraz spadku jego efektywności energetycznej.

IChPW opracowało metodę obniżenia spiekalności węgla kamiennego oraz paliw formowanych wytworzonych na ich bazie poprzez utleniającą obróbkę w atmosferze powietrza. Przeprowadzone badania wykazały możliwość obniżenia zdolności spiekania węgla o RI = 59 do wartości RI < 18, gwarantującej bezproblemowe spalanie paliwa w kotle klasy 5 z automatycznymi podajnikami. Opracowana przez IChPW metoda została zgłoszona do opatentowania.

Wpływ spiekalności na formę popiołu.