Wciąż nie możemy racjonalnie zorganizować w kraju działań związanych z zagospodarowaniem zużytych podkładów kolejowych. Sieć kolejowa PLK obejmuje ok. 10 tys. km torowisk ułożonych na drewnianych podkładach kolejowych, co daje ok. 17 mln sztuk podkładów (~850 tys. ton), które trzeba będzie systematycznie wymieniać w kolejnych latach w ramach planowanych remontów torowisk. Nieliczne krajowe spalarnie odpadów niebezpiecznych nie dysponują wystarczającymi mocami przerobowymi, aby rozwiązać narastający problem.

IChPW od lat prowadzi badania nad termiczną konwersją zużytych podkładów kolejowych z zastosowaniem pirolizy, zgazowania i spalania. Aktualnie oczekujemy na decyzje NCBiR w sprawie uruchomienia dwóch projektów, których celem jest dopracowanie i demonstracja małoskalowych instalacji konwersji termicznej zużytych podkładów. Jedna z nich ma na celu ich całkowitą destrukcję, natomiast druga– wytworzenie przemysłowego węgla drzewnego do zastosowań metalurgicznych.

W przypadku pozytywnych decyzji będziemy o nich Państwa informować.

Zużyte podkłady kolejowe