Wiele się mówi o wykorzystaniu wszystkich możliwych źródeł energii, a w szczególności efektywnego zutylizowania ciepła odpadowego, które w wielu przypadkach jest bezpowrotnie tracone. Obszar ten zagospodarowuje m.in. Veolia Poland S.A., która w ostatnim czasie uruchomiła instalację kogeneracyjną połączona z pompą ciepła, w której odzyskiwane jest ciepło ze ścieków w oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie pod Poznaniem. Efektem działalności oczyszczalni od tej chwili będzie nie tylko czysta woda, ale również 38 tys. GJ ciepła odzyskiwanego ze ścieków odpadowych przez pompę ciepła, blisko 29 tys. GJ z układu kogeneracji zasilanego gazem oraz ok. 7,7 MWh energii elektrycznej rocznie.

Produkcja energii elektrycznej wprowadzi do systemu energetycznego ok. 0,3 kW mocy elektrycznej, a równocześnie wytwarzane ciepło umożliwi ograniczenie pracy kotłowni zasilanej węglem kamiennym i w efekcie wyeliminuje z powietrza ok. 2 tys. t CO2.

Schemat innowacyjnego systemu kogeneracji w Szlachęcinie pod Poznaniem

IChPW również podąża za współczesnymi trendami w efektywnym wykorzystywaniu alternatywnych źródeł ciepła, realizując prace badawcze i rozwojowe związane z zagadnieniami odzysku energii z odpadów i zagospodarowania energii odpadowej. Zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji na temat energii z ciepła odpadowego można uzyskać w Zespole Inżynierii Procesowej – kierownik zespołu dr inż. Joanna Bigda: jbigda@ichpw.pl