W zeszłym tygodniu odbyło się trzecie (online) spotkanie robocze zespołu ds. innowacji technologicznych i czystych technologii węglowych. Prace Zespołu to jeden z elementów podpisanego 25 września porozumienia pomiędzy przedstawicielami Rządu RP a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w sprawie transformacji górnictwa węgla kamiennego.

W skład zespołu wchodzą naukowcy, reprezentanci strony społecznej – związkowcy oraz przedstawiciele (w osobach v-ce ministrów) Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, oraz Kancelarii Premiera RP.  Ze strony Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w pracach zespołu uczestniczy dyrektor Aleksander Sobolewski.

Zgodnie z zapisami pkt 5.c. i d. porozumienia, podczas prac zespołu rozważane są między innymi technologie produkcji paliwa bezdymnego, w tym Błękitnego Węgla.

Jeśli chcemy mówić  o dalszym wykorzystaniu węgla w ogrzewnictwie indywidualnym to  mamy do pogodzenia dwie ważne sprawy, mówi dr inż. Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Pierwsza – to jest środowisko i walka o jakość powietrza. Druga – to górnictwo  i wykorzystanie naszego węgla na rodzimym rynku. Proponowane  podejście nie eliminuje całkowicie węgla z rynku, ponieważ pozwala  zrobić z niego niskoemisyjne paliwo przejściowe.  Szacujemy, że stosowanie takich paliw potrwa około 20-25 lat. Może w miastach ten proces będzie zachodzić szybciej, ale na wsiach na pewno dłużej. Gazu nie doprowadzimy do wszystkich odbiorców w całym kraju w ciągu kilku lat, a OZE dla celów ogrzewnictwa indywidualnego jest na dzień dzisiejszy wciąż za drogie. Żeby skutecznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, należy wprowadzić w życie długofalowy program wspierania paliw niskoemisyjnych. Błękitny węgiel to uszlachetnione niskoemisyjne paliwo węglowe, ale to jest  tylko jeden konkretny produkt, jedna z wielu technologii. W tym obszarze mogą pojawić się różne rozwiązania i różni producenci, więc jeśli dziś mamy podejmować decyzje w tym obszarze to kluczowe jest, aby każdy  potencjalny inwestor  miał gwarancję zbytu dla nowego paliwa na co najmniej 20 lat. Pamiętajmy także, że nowe paliwo musi być konkurencyjne cenowo – w przeciwnym wypadku klient nie będzie zainteresowany jego nabyciem, bez względu na to, jak bardzo ograniczy ono niską emisję.

Prace Zespołu ds. innowacji technologicznych i czystych technologii węglowych mają się zakończyć 30 XI, raportem, który będzie jednym z materiałów źródłowych przy konstrukcji umowy społecznej regulującej przyszłość funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Posiedzenie rozpoczynające pracę zespołu – 15 X 2020 Główny Instytut Górnictwa