W Polsce w 2019 r. zebranych zostało 12,8 mln ton odpadów komunalnych (wzrost o 2,1% w porównaniu z 2018 r.). Jak skutecznie je zagospodarować? Jaki wpływ na środowisko mają technologie zagospodarowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów?

Poszukiwaniem odpowiedzi na te pytania chce zająć się Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz NIVA Norwegian Institute for Water Research. Konsorcjum ubiega się o dofinansowanie projektu mającego na celu środowiskową ocenę technologii zagospodarowania odpadów komunalnych w oparciu o wytyczne Zielonego Ładu, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Nabór wniosków ma na celu wsparcie przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą gospodarką o obiegu zamkniętym. Projekty prowadzone w ramach tego naboru wzmocnią realizację zasady zrównoważonego rozwoju oraz wesprą skuteczne funkcjonowanie gospodarki, społeczeństwa i środowiska w dobie zmian klimatycznych poprzez wydłużenie cyklu życia produktów oraz promocję reguł gospodarki o obiegu zamkniętym. Więcej informacji dotyczących naboru wniosków dostępne jest na stronie NFOŚiGW pod adresem (link w obrazie poniżej)