27 listopada 2020 odbyła się uroczystość związana z przejściem Pana dr. hab. inż. Marka Ściążko profesora Instytutu na emeryturę.

Ze względu na panującą pandemię uroczystość odbyła się w kameralnym gronie kilku osób, niemniej transmitowaliśmy ją poprzez Internet.

Profesor Marek Ściążko związał swoje życie zawodowe z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla przez ponad 45 lat. Pracował dla Instytutu na stanowiskach od asystenta, przez kierownika Zakładu Kompleksowego Przetwórstwa do Dyrektora Instytutu, na Sekretarzu Naukowym kończąc.

Profesor Marek Ściążko był długoletnim Dyrektorem IChPW. Pełnił tą funkcję przez 22 lata od 1991 roku do 2013. 

Jego osobiste, merytoryczne zaangażowanie w realizowane przez Instytut projekty, przyczyniły się do sukcesów IChPW i umocnienia jego pozycji wśród jednostek naukowych w kraju i za granicą.

Nieprzeciętna osobowość Pana Profesora, komunikatywność i otwartość na nowe wyzwania oraz umiejętne łączenie badawczo-naukowych doświadczeń własnych oraz współpracowników dla potrzeb gospodarki i przemysłu sprawiły, że podejmowane przez Instytut działania przyczyniły się do rozwoju chemii węgla, postępu technologicznego w dziedzinie koksownictwa oraz w obszarze wytwarzania energii.

Na początku ceremonii Panu Profesorowi Markowi Ściązko została wręczona statuetka „Diament IChPW” – szczegóły tego wydarzenia tutaj

W dalszej części uroczystości Dyrektor Aleksander Sobolewski, nie ukrywając emocji,  podziękował Panu Markowi Ściążko za jego długoletnią pracę dla Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Panu Markowi Ściążko podziękował również przedstawiciel pracowników w osobie Ryszarda Wasielewskiego .

Na zakończenie Pan Marek Ściążko podziękował pracownikom Instytutu, koleżankom i kolegom życząc wszystkim dużo sukcesów i wszystkiego najlepszego

„Zatem czas na zmiany. Także w Instytucie. Moja misja, tak traktowałem swoją pracę, dobiegła końca.” – Marek Ściążko.

 

FOTOREPORTAŻ

 

 

 
 

 

 

Zapis wideo z uroczystości dostępny poniżej oraz na YouTube.